Sút bóng để có hơn 50.000 cơ hội trúng thưởng

Soạn DK DB gửi 9259

Tổng giá trị giải thưởng 80.000.000 đ
Hình thức khuyến mại Tổ chức thi và trao thưởng cho khách hàng
Phạm vi khuyến mại Toàn quốc
Thời gian Từ 00:00:00 ngày 08/10/2021 đến 23:59:59 ngày 05/01/2022