Sút bóng để có hơn 50.000 cơ hội trúng thưởng

Soạn DK DB gửi 9259

Tổng giá trị giải thưởng 100.000.000 đ
Hình thức khuyến mại Tổ chức thi và trao thưởng cho khách hàng
Phạm vi khuyến mại Toàn quốc
Thời gian Từ 0h00 ngày 15/07/2020 đến 23:59:59 ngày 12/10/2020