DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG CTKM

----------------

GIẢI CHUNG CUỘC

 • #
  Mã dự thưởng
  Số điện thoại
  Giải thưởng
 • 1
  460000001991097
  84909398xxx
  3 lượng vàng SJC 9999

GIẢI QUẢ BÓNG VÀNG

 • Tháng
  Mã dự thưởng
  Số điện thoại
  Giải thưởng
 • 1
  460000001498464
  84798117xxx
  30.000.000 VNĐ
 • 2
  460000001651289
  84899845xxx
  30.000.000 VNĐ
 • 3
  460000002306483
  84796787xxx
  30.000.000 VNĐ

DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG

22/08/2019 đến 19/11/2019